24
Jul

Chị Loan

Nhân viên ở đây có gu thẩm mỹ khá tốt, đưa ra được ngay ý tưởng mà tôi cần. Nhiệt tình – chuyên nghiệp.