cai tao can ho 144m2
16
Jun

Cải Tạo Căn Hộ 144m2 Thông Thoáng Và Rộng Hơn

Với diện tích khoảng 144m2, căn hộ dành cho 5 người ở có ưu điểm rộng rãi. Do bố trí mặt bằng không hợp lý, tạo cho người bước...

Read More