Hotline:  0906 330 288

Penhouse City Plaza Tân Bình – Thiết kế nội thất

  • Home
  • /
  • portfolio
  • /
  • Penhouse City Plaza Tân Bình – Thiết kế nội thất

THIẾT KẾ THI CÔNG PENHOUSE CITY PLAZA

Địa chỉ: 60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Hình ảnh thiết kế 3D dự án

Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ master view 5
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ master view 5
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng bếp view 1
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng bếp view 1
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng khách view 1
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng khách view 1
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng bếp view 5
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng bếp view 5
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng khách view 2
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng khách view 2
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza view sân vườn
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza view sân vườn
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng bếp view 4
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng bếp view 4
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng bếp view 3
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng bếp view 3
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng bếp view 2
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng bếp view 2
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ master view 4
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ master view 4
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ master view 2
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ master view 2
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ master view 1
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ master view 1
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ master view 3
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ master view 3
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ nhỏ view 2
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ nhỏ view 2
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ nhỏ view 1
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ nhỏ view 1
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ nhỏ view 3
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ nhỏ view 3
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ nhỏ view 2
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ nhỏ view 2
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ nhỏ view 3
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ nhỏ view 3
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ nhỏ view 1
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ nhỏ view 1
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ nhỏ view 4
Thiết kế thi công nội thất: Penhouse City Plaza phòng ngủ nhỏ view 4

Share:

Hotline: +84902526355
SMS: +84902526355 Message facebook Zalo: +84902526355